Veselé Vianoce 2020

Po roku by sme opäť radi zapriali všetkým našim priateľom, priaznivcom a zákazníkom pokojne, požehna...
Čas, ktorý opäť po roku napĺňa naše dni pokojom, radosťou a nádejou aj v náročných situáciách.
Ľubomír Martiniak | pred 2 rokmi
Po roku by sme opäť radi zapriali všetkým našim priateľom, priaznivcom a zákazníkom pokojne, požehnané a najmä radosťou a nádejou naplnené Vianočné sviatky. Nech ich prežívame tak, aby sme dokázali nabrať psychickú pohodu do ďalších dní, v rámci možností nadviazali ťažko skúšané rodinné putá a nezabúdali jeden na druhého. 

Najväčším posolstvom týchto vianoc by podľa nášho skromného názoru malo byť práve uvedomienie si dôležitosti vzájomných vzťahov, ktoré sú v posledných mesiacoch tak ťažko skúšané. Tento čas je vždy časom očakávania. Skúsme sa aj my nastaviť na pozitívne očakávanie a dajme našim budúcim dňom krajší výhľad. Darujme úsmev, pekné slovo. Zabudnime na zbytočné roztržky, ktoré nás rozdeľujú a nájdime k sebe chodníky, ktoré by nás mohli spojiť. Posolstvom každých vianoc je práve toto želanie jednoty, akejsi harmónie medzi všetkými ľuďmi dobrej vôle. Nechceme, aby tieto slová pôsobili gýčovo a pateticky. Práve naopak v tejto ťažko skúšanej dobe, nadobúdajú svoj pravý, silnejší a opravdivejší význam.

V našom povolaní sme sa stretli s dosť veľkými komplikáciami. Veľa situácií bolo zložitých a náročných práve z časového hľadiska. Spoločnými silami, niekedy so sklamaním, ale zakaždým s nádejou stále prekonávame aj toto náročné obdobie. Chceme preto poďakovať najmä Vám naším zákazníkom, za trpezlivosť a ochotu riešiť presúvanie termínov, ktoré je v tejto oblasti tak komplikované. Všetkým nám prajeme pokoné a Bohom požehnané Vianočné sviatky, plné naplnených očakávaní, pohody a zdravia. Viac premýšľajme nad tým aký zmysel v našich životoch majú posledné mesiace, aby sme na nich dokázali stavať našu budúcnosť. Výjsť silnejší, robustnejší a najmä pokojnejší v bujarých vodách diskusií či každodenného života... 

Šťastné a veselé Vianočné sviatky priatelia... 

Váš tím PHOTOCAM media ;)